fbpx

Sokobanja

Nobelovac Ivo Andrić, te Branislav Nušić, Stevan Sremac, Isidora Sekulić, bejahu stalni gosti Sokobanje. Sokobanja je danas jedna od najposećenijih banja u Srbiji, sa tradicijom turizma, dugom gotovo dva veka. Još je turski putopisac Evlija Ćelebija 1663. godine pisao o sokobanjskom javnom kupatilu.

Smeštena je u kotlini između planina Ozren i Rtanj, na obalama reke Moravice. Sokobanja je zbog visoke koncentracije kiseonika, ozona i negativnih jona u vazduhu, idealno mesto za lečenje raznih bolesti. Uz brojne sadržaje tokom čitavog leta, Sokobanju poseti preko 100 hiljada turista godišnje.


Za lekovitost sokobanjskih termalnih izvora znalo se još u vreme Rimljana. Ono što Sokobanju čini privlačnom su termo-mineralne vode, idealna nadmorska visina, umereno-kontinentalna klima, čist planinski vazduh sa mnogo kiseonika i divna netaknuta priroda.


Pišući o ovim krajevima, dr. Jovan Cvijić zabeležio je da se Sokobanja i njena okolina mogu nazvati "srpska Švajcarska". Od znamenitosti izdvajaju se Amam-tursko kupatilo, Zavičajni muzej, Legat Galerija, lečilište Banjica i termalni izvori. Poseban turistički spektakl predstavlja pešačenje do Sokograda, tvrđave nastale u doba rimskog cara Justinijana.

Preporučujemo:

Image

Posvećeni lekovitom bilju

Image

Stari gradski restoran, modernog duha

Image

100% Prirodno