fbpx

Lepenski vir

Centar za posetioce - Muzej Lepenski Vir
Boljetin bb
19220 Donji Milanovac
http://www.lepenski-vir.rs/

Da li ste posetili korene civilizacije?

Lepenski Vir spektakularno arheološko nalazište, otkriveno je 1965. godine na samoj obali Dunava, 15 km od Donjeg Milanovca. Kultura Lepenskog Vira stara je oko 8.000 godina i predstavljala je potpunu nepoznanicu za arheologe, To je bilo jedno od najznačajnijih otkrića ove vrste u Evropi. Nazvana je po lokaciji na kojoj je otkrivena.

Nekoliko ključnih stvari izdvaja Lepenski Vir od drugih praistorijskih kultura. Na ovom mestu su ljudi živeli konstantno oko 2.000 godina i za to vreme su prešli evolutivni put od lovaca i sakupljača plodova do organizovane društvene ekonomske zajednice. Stanovnici Lepenskog Vira bili su prvi urbanisti i graditelji na ovim prostorima jer su pravili kuće koje su u osnovi bile trapezoidnog oblika, prekrivene drvenom konstrukcijom, lišćem i kožom divljih životinja. U kućama se nalazilo ognjište, mali žrtvenik i kamene skulpture koje su predstavljale njihova božanstva. Upravo su te skulpture postale prepoznatljiv znak Lepenskog Vira širom sveta i predstavljaju najstariju umetnost te vrste u Evropi.